SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

Reference

Rok Investor Projekt
2020 Kolektory Praha a.s. Obnova izolací horkovodu v kolektorech - Praha Černý Most
2019 Trade Fides a.s. Kompletace PZR-1 2019
2019 Homola a.s. Rekonstrukce parovodu na HVK Přerov - III. Etapa
2019 VICOMAC Revize TBN 7,5 MW B4
2019 ČEZ ES Nová Energetika ve SPOLANA a.s. část MaR
2019 VŠB Ostrava Energetický management VI. Etapa
2019 Stelmar s.r.o. Servis a údržba EDĚ
2019 ČEZ ES Nová energetika ve SPOLANA a.s. ELEKTRO
2019 Stelmar s.r.o. Stelmar LC AV EDĚ
2019 Stelmar s.r.o. Stelmar LC AS EDĚ
2019 Stelmar s.r.o. Stelmar LC AK a AO EDĚ
2019 Trade Fides a.s. Rozvaděče Dukovany
2019 Slovenské Elektrárny Dokončení systému chemického dávkování a úpravy kondenzátu MO34, Mochovce
2019 ČEZ ES Nový zdroj tepla TEVI - Plynová kotelna
2019 Letiště Praha a.s. Rekonstrukce rozvodů teplé vody a cirkulace v Terminálu 1
2019 ČEZ a.s. Realizace nové nádrže síranu železitého - Elektrárna Ledvice
2019 Lovochemia a.s. Oprava redukční stanice RS2 - Lovochemie
2019 Veolia Energie Praha, a.s. Obnova izolací a ocelových konstrukcí horkovodů v kolektorech - Evropská, Praha 6
2019 Teplo Neratovice, spol. s r.o. Obnova tepelných napaječů Lomená a Mládežnická - Neratovice
2019 United Energy, a.s. Systém ohřevu demivody využitím odpadního tepla - Teplárna Komořany
2019 ČEZ a.s. Potrubí čiřené vody DN400 - Elektrárna Ledvice
2019 Sev.en EC, a.s. Přestavba 3 ks DDF filtrů na filtry pískové Elektrárna Chvaletice
2018 RT ROOF s.r.o. Elektroinstalace ZS Sareza Ostrava
2018 ELmaMaR Rekonstrukce Ljungstromu na K3 montáže
2018 ČEZ ES Zprovoznění VN rozvaděče 11BBA00
2018 Stelmar s.r.o. Servis EL. a MaR LC AS v EDĚ
2018 Stelmar s.r.o. Servis EL. a MaR LC AS v EDĚ
2018 Stelmar s.r.o. Servis EL. a MaR LC AK a AO v EDĚ
2018 AISE Implementace SW ŘS MoRe - Třinecké železárny
2018 EOP Měření KVET EOP III. Etapa
2018 ČEZ ES Nový zdroj tepla TEVI - Plynová kotelna
2018 EDĚ Upgrade Ochran T103 a T30
2018 VŠB Ostrava Energetický management V. Etapa
2018 EOP Oddělení zdroje a soustavy DT na HV napáječích EOP II. Etapa
2018 VŠB Ostrava Energetický management IV. Etapa
2018 Siemens Oprava Ventilátoru FGD2 EDĚ
2018 ROEZ Technická podpora MOCHOVCE
2018 Trade Fides a.s. Rozvaděče RETR-RIPEX, II. Etapa - 100 ks
2018 Trade Fides a.s. Rozvaděče RETR-RIPEX, II. Etapa - 100 ks
2018 ROEZ JOB M20 projekt MO34, Mochovce
2018 Tenza a.s. Rekonstrukce parovodu v Přerově
2018 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna horkovodu DN300, 2500 m - Ikem Praha
2018 Ikem Praha Rekonstrukce kondenzátorů KO11 a KO12 Elektrárna Opatovice
2018 Veolia Energie Praha, a.s. Realizace horkovodních přípojek pro LIDL Makovského-Praha 6
2018 ČEZ a.s. Výměna 3ks zásobních nádrží HCl a FE2(SO4)3 Elektrárna Mělník
2018 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna přehříváku páry IV na kotli K1 a K4 Elektrárna Opatovice
2017 VŠB Energetický management III. Etapa
2017 ČEZ ES Rozšíření plynové kotelny v EDĚ - část Elektrotechnologická
2017 Město Orlová PD Rekonstrukce scénického osvětlení estrádního sálu
2017 VŠB Energet. Manag. VŠB, budova A, VEC II a VEC III
2017 EDĚ Rekonstrukce měřícího systému na odtoku z ČS I. a II. pásma EDĚ
2017 ČEZ ES Rozšíření plynové kotelny v EDĚ
2017 ČEZ ES EDĚ, FGD rozvodna NN
2017 AT-Soft Realizace MaR, SKŘ a Elektro NK Chvaletice
2017 EDĚ EDĚ, Upgrade ochran T105 a T106
2017 Ing. Vít Lesák Dodávka MaR objektu Opavice
2017 Trade Fides a.s. EDĚ Modernizace EPS
2017 Martia a.s. MARTIA - Drobné objednávky 2017, Servisní práce
2017 Doosan B E Polska Měření kabelů, překlad dokum., supervize v AM OV
2017 ČEZ a.s. Rekonstrukce čiřicího reaktoru Elektrárna Trmice
2017 Slovenské energetické strojárne, a.s. Dodávka vertikálního odplyňovače Mariel/Kuba
2017 ČEZ a.s. Dávkování chemikálií do chladící vody Elektrárna Ledvice
2016 ČEZ a.s. Výstavba čiřiče 750m3/h - Elektrárna Ledvice
2016 ČEZ a.s. Rekonstrukce odplyňovačů napájecích nádrží Elektrárna Trmice
2016 VŠB-TUO Energetický management II. Etapa
2016 VŠB-TUO Energetický management I. Etapa
2016 Domov pro seniory Krč Rekonstrukce předávací stanice tepla
2016 Domov pro osoby se zdravotním postižením Rekonstrukce předávací stanice tepla
2016 Pražská teplárenská, a.s. DPpS - Oprava horkovodu DN600
2016 SVBJ Roztoky Rekonstrukce předávací stanice tepla
2016 Elektrárna Dětmarovice, a.s. Vizualizace DG1 v EDĚ
2016 Fakultní nemocnice Bulovka Rekonstrukce předávací stanice pavilonu č.6
2013 Forster Wheeler Energi AB Neutralizace kalů Kladno
2013 Elektrárna Trmice, a.s. Úprava předúpravy CHÚV V.
2012 Elektrárna Opatovice, a.s. Rekonstrukce výrobny pitné vody
2012 PPA INŽINIERING, s.r.o. Obnova bloku č.5 na elektrárně PLANTA-CENTRO Venezuela
2012 OC Černý Most Předávací stanice pro dostavbu OC Černý Most
2011 Pražská teplárenská, a.s. Rekonstrukce předávací stanice Praha12
2011 Pražská teplárenská, a.s. Rekonstrukce předávací stanice Praha13
2011 Lovochemie, a.s. Blending site AdBlue
2010 Pražská teplárenská, a.s. Obnova předávací stanice 3540kW Neratovice