SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

O nás

SES Bohemia Engineering, a.s. je akciová společnost se sídlem v Praze, která byla založena v roce 1998. Dodavatelský program společnosti zahrnuje hlavně oblast komunální a průmyslové energetiky s důrazem na ochranu životního prostředí. Dále je zaměřen na ekologizace, rekonstrukce a modernizace stávajících provozů včetně generálních oprav jejich technologických zařízení.

Jedná se o nejnovější, ekologicky šetrné technologie čištění a úpravy vod, nejmodernější konstrukce kotlů v početných vývojových řadách s účinností na různé druhy paliv, tlakové nádoby, ocelové konstrukce a potrubí. Společnost se zabývá projekční, konstrukční a dodavatelskou činností včetně montáže a uvedení do provozu. K uvedeným technologiím dodává společnost veškeré příslušenství a doplňky dle potřeb provozovatele.

Společnost dále zajišťuje dodávky v oblastech systému kontroly a řízení, průmyslové automatizace a systému elektro a MaR v komplexním rozsahu – od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.

Vedení společnosti

Vedení společnosti Ing. PAVEL TICHÝ Předseda představenstva
Vedení společnosti Ing. FRANTIŠEK URBANÍK, Ph.D Místopředseda představenstva
Vedení společnosti Ing. MICHAL ARNOLD Člen představenstva
Vedení společnosti ROSTISLAV VIJA Člen představenstva