Úvodní stránka


SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., je akciová společnost se sídlem v Praze, která byla založena 16. 3. 1998 a jejímž majoritním vlastníkem jsou SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., Tlmače.


Dodavatelský program společnosti zahrnuje hlavně oblast komunální a průmyslové energetiky s důrazem na ochranu životního prostředí. Jedná se o nejnovější, ekologicky šetrné technologie čištění a úpravy vod, nejmodernější konstrukce kotlů v početných výkonových řadách s vysokou účinností na všechny druhy paliv, moderní koncepce spaloven komunálního a nemocničního odpadu včetně účinného čištění spalin. K uvedeným technologiím dodává společnost veškeré příslušenství a doplňky dle potřeby provozovatele.


SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., disponuje kvalitním technickým a výrobním potenciálem. Mateřská a.s. vlastní certifikáty kvality dle EN ISO 9001, EN ISO 9002, ASME CODE, AD MERKBLATT, HPO/TRD 201, DIN 18 800. Firma dodává nejen zařízení vyráběné v SES, a.s., ale i od tuzemských výrobců. Na dodávané zařízení poskytuje SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., nadstandardní záruky a zajišťuje záruční i pozáruční servis.


Ke stažení:

Certifikát EN ISO 9001:2008

Certifikát EN ISO 14001:2004

Politika ISŘ